Online afspraken tijdens Corona pandemie

Vanaf 4 mei zullen wij de gewone consultaties in onze praktijk geleidelijk aan heropstarten. Dit onder strikte voorwaarden
om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Onze organisatie is daarom aangepast aan de huidige situatie.


Online afspraken zijn voorlopig enkel mogelijk voor patiënten zonder infectieklachten.
Indien u koorts, buikklachten of luchtwegklachten zoals
hoesten of keelpijn heeft, moet u steeds eerst telefonisch contact nemen op het nummer: 011/27.29.85.
MAAK HIER UW ONLINE AFSPRAAK


Indien u enkel een telefonisch consult wenst, kan u dit aanvragen via ons secretariaat. Er zal u een tijdstip medegedeeld worden
waarop u door uw arts telefonisch zal gecontacteerd worden.